1. ΑΠΟΘΗΚΕΣ / ΓΡΑΦΕΙΑ / CONTEINERS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
1.1 CONTEINER ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 6 x 2,50 6
1.2 CONTEINER ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 12 x 2,50 1
1.3 CONTEINER ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 6 x 2,50 4
1.4 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ISOBOX (162μ2) 9 x 3,00 6
1.5 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ISOBOX 6 x 2,20 6
1.6 CONTEINER ΓΡΑΦΕΙΑ 6 x 2,50 4
1.7 CONTEINER ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 12 x 2,50 1
1.8 CONTEINER ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ 12 x 2,50 1

 

2. ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
2.1 ΓΕΡΑΝΟΣ LIEBHERR LTM1070 (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 70ΤΟΝ) ME 95163 1
2.2 ΓΕΡΑΝΟΣ LIEBHERR LTM1070 (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 70ΤΟΝ) ME 84089 1
2.3 ΓΕΡΑΝΟΣ P+H (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 25ΤΟΝ) ME 104644 1

 

3. ΕΞΕΔΡΕΣ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
3.1 ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 16ΜΕΤΡΑ) ΜΕ 109061 1
3.2 ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 25ΜΕΤΡΑ) ΜΕ 89306 1
3.3 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 21ΜΕΤΡΑ) ΜΕ 79468 1

 

4. ΚΛΑΡΚ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
4.1 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ (CLARK) JCB (ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 3ΤΟΝ) ME 108190 1

 

5. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
5.1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ MERCEDES ML 4X4 NHK 8961 1
5.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ MERCEDES ML 4X4 NHN 4496 1
5.3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FORD 4Χ4 KZT 6247 1
5.4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ SUZUKI 4Χ4 ΚΖΡ 7975 1
5.5 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FORD 4Χ4 ΖΥΥ 6618 1
5.6 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ TOYOTA 4Χ4 ΚΖΗ 8622 1
5.7 ΦΟΡΤΗΓΟ(ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ)ΜΑΝ 5 ΤΟΝ. ΚΖΜ 4221 1
5.8 ΦΟΡΤΗΓΟ(ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ) MERCEDES 2 ΤΟΝ. ΚΖΚ 8950 1
5.9 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΚΖΤ 4950 1
5.10 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI ΚΖΡ 7809 1
5.11 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI ΚΖΡ 7714 1
5.12 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI ΚΖΜ 6673 1
5.13 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ TOYOTA KZE 6875 1
5.14 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT ΙΒΑ 7499 1
5.15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ CITROEN ΖΚΙ 6892 1

 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
6.1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ESAB LHF 400 5
6.2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ESAB LHF 630 3
6.3 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ JACKIE G400S 1
6.4 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ KEMPI MASTER ML S3500 4
6.5 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ HOBART M 400
5
6.6 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ HOBART M 300 5
6.7 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ HOBART R450 5
6.8 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ SAF SAFEX G2 8
6.9 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ sol futura 3500s 2
6.10 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΞΟΥ Ricon MZ1000 2

 

7. ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
7.1 ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ β.τ. dickerman 10t 4
7.2 ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ β.τ. dickerman 5t 1
7.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 10τον - 300τον 36

 

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
8.1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 220 VOLT 1
8.2 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 380 VOLT 1
8.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ 3
8.4 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 1
8.5 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ DIESEL
1
8.6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 3
8.7 ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ 4

Το κόστος των παραπάνω μηχανημάτων και εξοπλισμού υπολογίζεται περίπου στα 4.500.000,00 ευρώ.